Controle is goed,
vertrouwen is beter

Versterking

Een eerste overweging is de groeiende behoefte binnen organisaties om veranderingen projectmatig op te pakken, zonder het operationele proces te verstoren. >>

Kracht van extern

Voor sommige klussen en projecten is iemand van buiten nodig, zonder geschiedenis, politieke context of toekomstige binding met de organisatie. >>

Continuïteit

Een tijdelijke kracht zorgt ervoor dat de continuïteit van bedrijfsvoering niet in gevaar komt bij een snelle doorstroom van personeel in een organisatie. >>

Flexibiliteit

Een gezonde organisatie kan mee bewegen met en aanpassen aan veranderende omstandigheden met flexibele gespecialiseerde personeel. >>

Echt talent vindt zijn geluk in de uitvoering

Mijn naam is Erik Brink en ik werk sinds oktober 2005 als zelfstandig ondernemer. Ik word ingehuurd op bedrijfsvoering vraagstukken bij onderwijs- en gemeentelijke organisaties.

De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in het gemeentelijke sociale domein. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in diverse profit-organisaties op financiële, leidinggevende en interim-functies.

Bij evaluaties met opdrachtgevers word ik gewaardeerd om mijn resultaatgerichtheid, integriteit en de kunde om complexe zaken begrijpelijk te maken. >>

  • Resultaatgericht
  • integriteit
  • complexiteit vereenvoudigen
  • coaching
Uploaded image

Bedrijfsvoering

Bij dreiging faillisement

Een stadsdeel vraagt om ingrijpen bij een muziekeducatie-instelling. Er is geen vertrouwen in de dagelijkse leiding en er dreigt faillissement. >>
Uploaded image

Sociaal Domein

Transformeren organisatie

Taken vanuit AWBZ en Jeugdzorg zijn over gegaan naar de gemeente. Op vele vlakken heeft de gemeentelijke organisatie zich daar op moeten voorbereiden. >>
Uploaded image

Bedrijfsvoering

Ondersteuning bij reorganisatie

Een kenniscentrum vraagt in eerste instantie om tijdelijke vervanging van de controller. De organisatie staat aan de vooravond van een reorganisatie. >>

Referenties