Waarom interim  

Hoe kan interim-management een bijdrage leveren aan uw organisatie? Er zijn een aantal situaties waarin u zou kunnen kiezen voor een interim oplossing.

Projectmatige versterking

Een eerste overweging is de groeiende behoefte binnen organisaties om veranderingen projectmatig op te pakken, zonder het operationele proces te verstoren. Een project kan geweldig complex zijn, daar moeten mensen voor worden vrijgemaakt. Je hebt focus nodig om veranderingen teweeg te kunnen brengen, dat gaat helaas maar moeizaam naast het dagelijkse werk. Extern personeel is dan een oplossing, voor het project zelf of ter vervanging van een vaste kracht.

Kracht van extern

Ten tweede geldt ook hier het gezegde “vreemde ogen dwingen”. Voor sommige klussen en projecten is iemand van buiten nodig. Iemand die zonder geschiedenis, politieke context of toekomstige binding met de organisatie, een opdracht kan uitvoeren. En daarna ook weer weg kan.

Continuïteit bedrijfsvoering

Een gezonde organisatie houdt haar personeel in beweging. Letterlijk zeker, maar ik bedoel hier figuurlijk. Een te snelle doorstroom gaat ten koste van de gemeenschappelijke kennis. Een trage doorstroom zorgt voor stagnatie van nieuwe kennis. En waar mensen weggaan, vallen gaten. Een tijdelijke kracht zorgt ervoor dat de continuïteit van bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Flexibiliteit

Een gezonde organisatie kan mee bewegen met en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Omdat een groot deel van de vaste lasten bestaat uit kosten van personeel, is het verstandig flexibiliteit in te bouwen in de formatie. Dat kan door het opbouwen van een flexibele schil; specialistische inhuur, detachering van routinematig werk en tijdelijke contracten. Op korte termijn lijkt dit een dure oplossing, maar op lange termijn verdient het zich terug als de organisatie zonder moeite mee kan bewegen met pieken en dalen.